Nafarroan bizi den mugaz gaindiko langilea

Fiskalitatea

Nafarroako fiskalitatea

Akitania Berrian lan egiten baduzu, baina Nafarroako mugaldean bizi bazara –hau da, mugatik 20 kilometrora edo gutxiagora–, errentaren gaineko zerga Nafarroan ordaindu behar duzu.

Errenta-aitorpena aurkezteko betebeharra, oro har, zergapean dauden errentak (lan-etekinak, jarduera ekonomikoen ondoriozkoak, kapital higigarri eta higiezinekin lotutakoak, gainbalioak…) jasotzen dituen Nafarroan finkatutako pertsona orok du.

Hala ere, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga autolikidatzeko betebeharra ez zaie aplikatuko honako iturri hauetatik bakarrik etorritako diru-sarrerak jasotzen dituzten zergapekoei:

  • Urtean gehienez ere 1.600 euroko kapital-etekin gordinak dituztenei, etekin salbuetsiak eta gainbalioak barne.
  • Oro har (salbuespenak salbuespen), urtean gehienez ere 11.250 euroko laneko etekin gordinak dituztenei, zerga indibidualen kasuan.

Funtsean, lortutako diru-sarrera guztiak PFEZ zergaren aurreordainketaren pean daude. Ordainketa horiek, ondoren, errentaren gaineko zergaren aitorpena egiterakoan lortzen den azken emaitzari kentzen zaizkio. Aitorpena urtean behin egiten da, aldi bakarrean.

Lehenik eta behin, zergapekoaren errentei dagokien zerga zerk eragindakoa den hartu behar da aintzat. Funtsean, honako hau hartzen da kontuan:

  • Laneko etekinak.
  • Ekonomia-jardueren etekinak.
  • Kapital-etekinak.
  • Gainbalioak eta kapital-galerak.
  • Foru-araudiak finkatutako errentaren gaineko zergak.